05/08/2016

Bankat dhe institucionet financiare

     Qyteti i Shkupit është seli e një numri të madh bankave dhe të institucioneve financiare që janë në pronësi të qytetarëve dhe personave juridik nga Republika e Maqedonisë, por edhe në pronësi të personave dhe kompanive të huaja.

      Pjesa më e madhe e bankave që janë aktive në rajonin tonë, janë të pranishme edhe në qytetin e Shkupit dhe të njëjtit marrin pjesë aktive në financimin dhe ofrimin e prodhimeve kreditore për subjektet afariste në qytet.

     Në qytetin e Shkupit, filialet e tyre i kanë edhe kursimoret Fulm, Mundësitë, Horizontet dhe Mak – BS – Shkup.