05/08/2016

Банки и Финансиски Институции

          Градот Скопје е седиште на голем број банки и финансиски институции во сопственост на граѓани и правни лица од Република Македонија, но и во сопственост на странски лица и компании.

          Најголем број од банките активни во регионот се присутни и во Скопје и активно учествуваат во финансирањето и нудењето на кредитни продукти за деловните субјекти во градот.

          Во градот свои филијали имаат и штедилниците Фулм, Можности, Хоризонти и Мак-БС-Скопје.