Komunikacioni detar

         Maqedonia është një shtet pa dalje në deti. Qasja deri te limanet e shteteve fqinje, mundësohet përmes rrugëve dhe lidhjeve hekurudhore.

        Limanet më të afërta gjenden në Selanik, në një largësi prej 100 kilometra nga vendkalimi kufitar në Gjevgjeli, dhe në Durrës, në një largësi prej 150 kilometra prej kufirit me Shqipërinë dhe vendkalimit kufitar në Strugë.

        Transporti i udhëtarëve me anije më të vogla me 25 – 150 ulëse zhvillohet në Liqenin e Ohrit.